България

В Натура 2000 морската зона „Градина-Златна Рибка‘ са избрани четири зони за проучвания от граждани-учени. Това са Нос Червенка, Остров Свети Иван, Северния бряг на стария град Созопол, и район до пристанище Созопол. На всеки от сайтовете има по няколко трансекта за водолазни проучвания със по два перманентни квадрати за наблюдения и заснемане от водолази.


Нос Червенка

В зоната има три трансекта с перманентни квадрати: нос Червенка, Риф Червенка и Зостерно поле при къмпинг Градина. 

Нос Червенка: плитко разположен скален риф, обрастнал с типични за Черно море морски водорасли и дънни безгръбначни животни. Сайтът е достъпен с лодка и е на дълбочини между 1-2 и 12-14 метра. Има два перманентни квадрата за наблюдение от граждани-учени. 

Риф Червенка: дълбоко разположен офшорен риф намиращ се 500 метра източно от нос Червенка. Рифът е изграден от впечатляващи по размери биогенни рифове остраци на стридата c Ostrea edulis, както и типочни черноморски дънни зообентосни организми – миди, морски гъби, ракообразни. Около рифа може да се срещнат различни видове черноморски дънни риби, намиращи убежище в сложните му структури. Рифът е достъпен с лодка, разположен е на дълбочини между 13 и 18 метра и има два перманентни квадрата за наблюдение.

Видео от района на трансект: https://www.youtube.com/watch?v=VsFXzG96p0Y

Зостерно поле от морски треви при к-г Градина:  сайт на малка дълбочина с поле от морски треви Зостера. Едно от най-добре развитите и чисти локации с морски треви по българското крайбрежие , с типичните видове за Черно море – голяма зостера Zostera marina, и малка зостера Zostera noltei, както и голямо разнообразие от риби и безгръбначни организми, намиращи убежище в района. Сайтът е достъпен от брега и с лодка, на дълбочини между 1-2 и 6-7 метра. Има два маркирани квадрата за постоянно наблюдение. Подходяща локация за нощни гмуркания. 

Видео от рансекта: https://www.youtube.com/watch?v=7JkjVlzomnY

Остров Свети Иван

Св. Иван -Изток  Скален риф намираю се на СИ бряг на острова в малък залив. По скалите на трансекта могат да се наблюдават типичните черноморски флора и фауна, както и интересни скални образувания. Разположен на дълбочини между 1-2 и 13-14 метра, с два перманентни трансекта за наблюдение. 

РК-Пионер : потънал риболовен кораб на дълбочини между 13-14 метра ( горна палуба) и 18-19 метра ( дъно около кораба). Корпуса на кораба е обрасъл с типични черноморски дънни безгръбначни и растения и е дом на разнообразни морски риби. Върху кораба има два перманентни трансекта за наблюдения. 

Созопол-Стар град:

В района има два трансекта за гмуркане:

Созопол Паликари – водолазен трансект през рифовете на северния бряг на Созопол, на дълбочини между 2-3 и 12-3 метра. По скалите в трансекта има добре развити типични черноморски дънни екосистеми – макроводорасли, черни миди и други безгръбначни. Сайтът е достъпен от брега и с лодка и има два перманентни трансекта за наблюдение. 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=3a6WWlwFHKM

Созопол-Стената:   дълбоко разположен офшорен риф на около 500 метра от северния бряг на Созопол. Рифът е изграден от впечатляващи по размери биогенни рифове остраци на стридата c Ostrea edulis, както и типочни черноморски дънни зообентосни организми – миди, морски гъби, ракообразни. Около рифа може да се срещнат различни видове черноморски дънни риби, намиращи убежище в сложните му структури. Рифът е достъпен с лодка, разположен е на дълбочини между 15 и 21 метра и има два перманентни квадрата за наблюдение.

Видео от трансекта: https://www.youtube.com/watch?v=xqpYGO_OZa4 

Созопол- пристанище

Плитко разположен водолазен сайт на З край на Созополски залив, в близост до изхода на созополското пристанище и до вече нефункциониращия канал за отпадни води на града. В района се наблюдава бързо развитие на дънни черноморски екосистеми и видове, типични за чисти крайбрежия, с нови видове риби и безгръбначни ( морски игли, морски кончета и др.). В района има два квадрата за постоянно наблюдение, на дълбочини между 1-2 и 6 метра. Сайтът е подходящ за начинаещи водолази. 

Видео от трансекта: 

Comments are closed.